Aanmelding consultatie

Momenteel zijn er geen mogelijkheden voor consultaties binnen de praktijk.

Met ingang van 1 januari 2014 is de huisarts poortwachter voor de GGZ. De huisarts doet zoveel mogelijk diagnostiek en behandeling van psychische problematiek zelf. Hierbij is ondersteuning mogelijk door een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) of door consultatie van een specialist. Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie biedt deze specialistische psychiatrische consultatie voor huisartsen aan. Daarnaast bieden wij consultatie aan behandelaren in de GGZ.

U kunt een cliënt aanmelden via 500086721@lms.lifeline.nl of telefonisch contact opnemen over de consultatie (06-4133 5732). Klik hier voor verdere informatie.

Aanmelding behandeling

Als gevolg van de wijzigingen in de GGZ per 1 januari 2014 gelden specifieke voorwaarden voor verwijzing. Er moet een schriftelijke verwijzing zijn die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De verwijzing is voorzien van een datum
  • De verwijzing is voorafgaand aan de behandeling afgegeven en is niet ouder dan negen maanden
  • De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens en de AGB-code van de verwijzend arts
  • De verwijzing bevat de (elektronische) handtekening van de verwijzend arts
  • De verwijzing bevat de volledige NAW-gegevens van de patiënt
  • Uit de verwijzing blijkt dat er sprake is van een vermoeden van een stoornis volgens het geldende DSM classificatiesysteem
  • De verwijzing bevat een gerichte verwijzing naar de SGGZ

Klik hier voor het format verwijsbrief SGGZ