Onze praktijk biedt behandeling van psychiatrische problemen en stoornissen voor iedereen vanaf 18 jaar aan.

Werkwijze

De behandeling start met een intakegesprek. In dit gesprek staan we o.a. uitgebreid stil bij uw klachten, hoe deze zijn ontstaan en wat er in het verleden al aan is gedaan.

Meestal zijn een of twee gesprekken voldoende om een goed beeld te krijgen. Wij zullen u daarnaast vragen om enkele vragenlijsten online in te vullen. Ook kan het belangrijk zijn navraag te doen naar rapportages van eerdere behandelingen, echter enkel met uw voorafgaande toestemming.

Na deze intakefase bespreken we de uitkomsten en maken we afspraken over de doelen van de behandeling, de behandelwijze, de frequentie van de contacten en de evaluatiemomenten.
Het doel van de behandeling is dat uw klachten verminderen dan wel verdwijnen of dat u zodanig met uw klachten leert omgaan dat u er minder last van heeft.

Behandelmethoden die gebruikt kunnen worden zijn:

  • Steunende en structurerende gespreksbehandeling
  • Cognitieve- en gedragstherapie
  • EMDR
  • Behandeling met medicijnen

Mocht u naar onze mening beter op uw plaats zijn bij een andere behandelaar of instelling, dan kunnen wij u en uw huisarts hierin adviseren en zo nodig helpen bij de verwijzing.

Uw huisarts informeren wij in een brief over de uitkomsten van de intakefase en de gemaakte afspraken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken.

Stoornissen

U kunt bij ons terecht voor:

  • Stemmingsklachten: depressie, manisch depressieve stoornis
  • Angststoornissen en trauma gerelateerde klachten
  • Psychotische stoornissen
  • ADHD en ADD
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Co-morbiditeit: lichamelijke klachten, polyfarmacie

 

Ons behandelaanbod is niet geschikt voor ernstig verslaafde, crisisgevoelige, agressieve of suïcidale patiënten.

ROM

De Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om uitkomsten te meten van een behandeling. Het is een middel om de dagelijkse behandelpraktijk te verbeteren. In de praktijk houdt ROM in dat aan het begin, aan het eind en eventueel ook tijdens de behandeling het effect van en de tevredenheid met de behandeling wordt gemeten. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten.

E-health

Bij de behandeling kan gebruik gemaakt worden van E-health.

Annuleren afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 1 werkdag van tevoren af te zeggen. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen. U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen of u kunt een e-mail sturen naar info@praktijkvoorpsychiatrie.com.

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste 1 werkdag van te voren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.