De praktijk is gesloten tot dinsdag 11 januari 2022.

In 2022 heeft Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie contracten afgesloten met Menzis (inclusief Anderzorg) en DSW (inclusief inTwente en Stad Holland). Voor Menzis en DSW geldt dat de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd en door de zorgverzekeraar aan Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie wordt betaald.

Indien u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, ontvangt u maandelijks een factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. U dient het volledige factuurbedrag aan Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie te voldoen en afhankelijk van uw zorgverzekering, krijgt u (een deel) van het bedrag vergoed.

Aangezien de praktijk vol zit, kan ik momenteel geen nieuwe aanmeldingen aannemen.

 

A.B. (Bertina) Gaasbeek

Psychiater Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie

Bezoekadres:

Medisch Centrum de Es

Graveneslaan 5

7576 BE Oldenzaal

Postadres:

Medisch Centrum de Es

Graveneslaan 5G

7576 BE Oldenzaal

T: 06 – 4133 5732

E: info@praktijkvoorpsychiatrie.com

Zorgmail (voor verwijzers): 500086721@lms.lifeline.nl