Ik ben Bertina Gaasbeek, vrijgevestigd psychiater & eigenaar van Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie. Ik heb Geneeskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Met veel plezier heb ik de opleiding voor psychiater gevolgd bij Pro Persona te Arnhem. Na het afronden van de opleiding heb ik zowel poliklinisch als klinisch gewerkt bij een grote GGZ-instelling en een kleine vrijgevestigde praktijk, beiden in Oost-Nederland. Mijn eigen praktijk ben ik in 2017 gestart in Oldenzaal. Ik heb mij verder mogen ontwikkelen en volgde opleidingen in acceptatie commitment therapie, EMDR en cognitieve gedragstherapie. Binnen de behandeling vind ik het belangrijk goed samen te werken en zo nodig betrekken we uw naasten bij de behandeling. Als het beeld helder is dan gaan we samen kijken wat de verschillende therapeutische mogelijkheden zijn en komen zo tot een plan van aanpak. Ik probeer zo veel mogelijk een balans te vinden tussen wat bewezen werkzaam is en wat aansluit bij uw persoonlijke hulpvraag.

Bertina is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunde (KNMG).

 

Spreekuur

De praktijk is de gehele dag geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Voor dringende zaken die niet tot uw eerstvolgende afspraak kunnen wachten kunt u per email contact opnemen  (info@praktijkvoorpsychiatrie.com) of mijn voicemail inspreken.

Recepten

Klik hier voor het aanvragen van een recept. Ons advies is om minimaal 1 week van tevoren uw recept aan te vragen in verband met de verwerkingstijd bij de apotheek.

Afwezigheid & crisis

In geval van een acute psychische noodsituatie kunt u– indien u mij niet kunt bereiken – contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt tevens voor de momenten dat onze praktijk gesloten is. Tijdens afwezigheid door bijvoorbeeld vakanties en/of ziekte kunt u terecht bij een collega GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Samenwerking & ketenpartners

Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie werkt samen met de volgende partners:

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega's over de inhoud van behandelingen), visitatie vanuit de beroepsvereniging en het toepassen van effectmetingen (ROM).

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie beschikt uiteraard over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. De meeste informatie hierin staat reeds op mijn website. Mocht u het kwaliteitsstatuut in willen zien dan is dat beschikbaar in mijn praktijk.

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. Een exemplaar van het klachtenreglement ligt ter inzage in de praktijk. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen een een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken

Postbus 90600

2509 LP Den haag

www.degeschillencommissie.nl

(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)

Overige praktijkgegevens

BIG- registratie: 39065479301
AGB-code persoonlijk : 03068393
AGB-code praktijk : 03095426
KvK-nummer: 65891902