Bertina Gaasbeek is (ouderen)psychiater. Bertina heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De opleiding voor psychiater heeft ze gevolgd bij Pro Persona te Arnhem. Bertina heeft affiniteit met de ouderenpsychiatrie.

Na het afronden van de psychiateropleiding heeft Bertina zowel poliklinisch als klinisch gewerkt bij een grote GGZ-instelling in Oost-Nederland en de afgelopen jaren bij GGZON te Oldenzaal. Sinds april 2017 is zij werkzaam als zelfstandig werkend psychiater binnen het Medisch Centrum de Es.

Bertina is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Expertise: ouderenpsychiatrie, EMDR, farmacotherapie, psychotherapie, consultatie

Spreekuur

De praktijk is de gehele dag geopend op maandag, woensdag en donderdag en in overleg in de avonduren. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Voor dringende zaken die niet tot uw eerstvolgende afspraak kunnen wachten kunt u per email (info@praktijkvoorpsychiatrie.com) of tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen.

Recepten

Klik hier voor het aanvragen van een recept. Ons advies is om minimaal 1 week van tevoren uw recept aan te vragen in verband met de verwerkingstijd bij de apotheek.

Afwezigheid & crisis

Afwezigheid: Gedurende vakanties en langere afwezigheid in verband met ziekte wordt zorg gedragen voor een achterwacht. De achterwacht is bedoeld in die situaties dat u dringend steun nodig heeft en daarmee niet kunt wachten tot uw volgende afspraak. Deze collega kan uw dossier niet inzien in verband met uw privacy. Het kan dus nodig zijn dat u zelf het een en ander toelicht. Uiteraard zullen wij trachten om deze collega – indien mogelijk en met uw toestemming – zo goed mogelijk te informeren.

In geval van crisissituaties kunt u – indien u mij niet kunt bereiken – contact opnemen met uw huisarts.

Samenwerking & ketenpartners

Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie werkt samen met de volgende partners:

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega's over de inhoud van behandelingen), visitatie vanuit de beroepsvereniging en het toepassen van effectmetingen (ROM).

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Dit register zal nog worden gepubliceerd op internet. Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie beschikt uiteraard over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. Deze ligt ter inzage in de praktijk.

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. Een exemplaar van het klachtenreglement ligt ter inzage in de praktijk. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen een een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken

Postbus 90600

2509 LP Den haag

www.degeschillencommissie.nl

(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid)

Overige praktijkgegevens

BIG- registratie: 39065479301
AGB-code persoonlijk : 03068393
AGB-code praktijk : 03095426
KvK-nummer: 65891902