Momenteel zijn er geen mogelijkheden voor consultaties binnen de praktijk.

Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie biedt specialistische consultatie in de huisartsenpraktijk bij vragen over diagnostiek en behandeling waaronder medicatie-advies, beoordeling wilsbekwaamheid en euthanasieverzoeken. Bij consulten in de huisartsenpraktijk blijft de huisarts medisch eindverantwoordelijk. De patiënt wordt niet ingeschreven bij de psychiater en het consult gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.

Daarnaast bieden wij consultatie aan behandelaren in de GGZ. Vrijgevestigd behandelaren in de GGZ lopen geregeld aan tegen diagnostische of medicamenteuze vragen. Met een gericht advies kunt u snel verder, kan de huisarts de medicatie goed instellen of kunt u gericht doorverwijzen voor verdere behandeling.

Welke soort consultatie kunt u aanvragen?

  • Face-to-face consult (o.a. medicatieconsult) in Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie, in de eigen praktijk of in de vorm van een huisbezoek
  • Kortdurende telefonische consult
  • E-mail consult
  • Aanwezigheid bij bespreking en/of multidisciplinair overleg

Voor consultaties kunnen patiënten binnen 2 weken terecht. Ons streven is binnen twee werkdagen na het consult een verslag op schrift te leveren met diagnose en (behandel)advies.

Kosten consultatie

Voor de kosten van een consultatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Voor huisartsen geldt dat Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie een overeenkomst heeft met Thoon (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland). De kosten per consult zullen conform deze overeenkomst in rekening gebracht worden.