Uw huisarts verzorgt de aanmelding voor u. Dit vindt meestal plaats door de verwijsbrief naar ons te sturen. Mogelijk wordt er telefonisch contact met u opgenomen om te informeren naar de aard van uw klachten. Indien we geen contact met u opnemen, dan ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek.

Wanneer u komt voor de eerste afspraak, kunt u plaats nemen in de wachtkamer op de eerste verdieping. U wordt dan op het afgesproken tijdstip opgehaald.

Wachttijden

Aangezien de praktijk vol zit, kan ik momenteel geen nieuwe aanmeldingen aannemen.
Consultatie via de huisarts vindt binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek plaats.

Vergoedingen

Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie heeft contracten afgesloten met:

Jaar 2021:

  • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea
  • Menzis: Menzis, Anderzorg
  • DSW: DSW, inTwente, Stad Holland
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ

Het is belangrijk dat u bij uw zorgverzekeraar checkt wat u vergoed krijgt. Dit is namelijk afhankelijk van welke polis u heeft. U moet wel rekening houden met het wettelijk verplichte ‘eigen risico’. In 2021 bedraagt dit verplichte eigen risico € 385.

Als wij geen contract met uw verzekeraar hebben en u heeft een naturapolis, dan betaalt u de behandeling voor een groot deel zelf. U krijgt een klein bedrag van de verzekeraar terug, afhankelijk van uw polis.

Als wij geen contract met uw verzekeraar hebben en u heeft een restitutiepolis, dan kunt u het bedrag bij uw verzekeraar declareren volgens het restitutiesysteem. Ook dan bent u het eigen risico verschuldigd. U krijgt niet altijd 100% terug, maar wel een deel van de kosten. Het exacte bedrag is afhankelijk van uw polis.

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) hanteert de praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz.

Tarief OVP niet-basispakketzorg Consult

Het maximumtarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2021: € 114,41 per sessie.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Voorwaarden en tarief no-show / annuleren afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 1 werkdag van tevoren af te zeggen. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen. U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen of u kunt een e-mail sturen naar info@praktijkvoorpsychiatrie.com.

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste 1 werkdag van te voren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt € 50 in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.