Aanmelding

Behandeling in de specialistische GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat er een verwijzing van de huisarts of medisch specialist is voor de specialistische GGZ. Op het moment dat deze verwijzing bij ons binnen is zal er telefonisch contact met u opgenomen worden om te informeren naar de aard van de klachten en om een afspraak in te plannen indien u passend bent binnen de praktijk.

Wanneer u komt voor de eerste afspraak, kunt u plaats nemen in de wachtkamer op de bovenste verdieping van medisch centrum de Es. U wordt dan op het afgesproken tijdstip opgehaald.

 

Wachttijden

Momenteel (september 2022) is er binnen mijn praktijk helaas een wachttijd voor nieuwe patiënten. Ik kan deze tijd niet verantwoord inschatten en daarom neem ik momenteel geen nieuwe patiënten aan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

Vergoedingen

Jaar 2022:

Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuw vergoedingssysteem ingevoerd in de GGZ, het zorgprestatiemodel (hierna: ZPM). Binnen het ZPM worden de kosten voor de behandeling maandelijks gedeclareerd in de vorm van consulten. Een consult kan zijn een gesprek, maar het kan ook een online contact, een telefonisch gesprek of een mailcontact zijn. Er zijn verschillende tarieven voor diagnostiekconsulten en voor behandelconsulten. Verder hangt het tarief af van de duur van het consult. Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten hanteert de praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven van het ZPM.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico per jaar. De hoogte daarvan kunt u bij uw verzekering navragen of in uw polis nakijken.

In 2022 heeft Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie contracten afgesloten met Menzis (inclusief Anderzorg) en DSW (inclusief inTwente en Stad Holland). Voor Menzis en DSW geldt dat de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd en door de zorgverzekeraar aan Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie wordt betaald. Dit is dus onveranderd t.o.v. 2021.

Indien u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, ontvangt u maandelijks een factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. U dient het volledige factuurbedrag aan Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie te voldoen en afhankelijk van uw zorgverzekering, krijgt u (een deel) van het bedrag vergoed. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar. Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten hanteert de praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven van het ZPM.

Jaar 2021:

Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie heeft contracten afgesloten met:

  • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea
  • Menzis: Menzis, Anderzorg
  • DSW: DSW, inTwente, Stad Holland
  • ONVZ

Tarieven

Zie vergoedingen 2022.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Voorwaarden en tarief no-show / annuleren afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen. U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen of u kunt een e-mail sturen naar info@praktijkvoorpsychiatrie.com.

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt 95 euro in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.