Uw huisarts verzorgt de aanmelding voor u. Dit vindt meestal plaats door de verwijsbrief naar ons te sturen. Mogelijk wordt er telefonisch contact met u opgenomen om te informeren naar de aard van uw klachten. Indien we geen contact met u opnemen, dan ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek.

Wanneer u komt voor de eerste afspraak, kunt u plaats nemen in de wachtkamer op de eerste verdieping. U wordt dan op het afgesproken tijdstip opgehaald.

Wachttijden

Aangezien de praktijk vol zit, kan ik momenteel geen nieuwe aanmeldingen aannemen.
Consultatie via de huisarts vindt binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek plaats.

Vergoedingen

Gaasbeek Praktijk voor Psychiatrie heeft contracten afgesloten met:

Jaar 2018:

  • Zilveren Kruis: Achmea, FBTO, OZF, Zilveren Kruis, Interpolis en Prolife
  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • Menzis: Menzis en Anderzorg
  • VRZ: ONVZ, HollandZorg, PNOzorg, VvAA, Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid en andere deelnemers van VRZ
  • DSW: DSW, inTwente, Stad Holland
  • a.s.r.: De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij

Jaar 2019:

  • Zilveren Kruis: FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, Prolife, Avéro Achmea en De Friesland Zorgverzekeraar
  • Menzis: Menzis en Anderzorg
  • VRZ: ONVZ, HollandZorg, PNOzorg, VvAA, Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid en andere deelnemers van VRZ

Het is belangrijk dat u bij uw zorgverzekeraar checkt wat u vergoed krijgt. Dit is namelijk afhankelijk van welke polis u heeft. U moet wel rekening houden met het wettelijk verplichte ‘eigen risico’. In 2018 en 2019 bedraagt dit verplichte eigen risico € 385.

Als wij geen contract met uw verzekeraar hebben en u heeft een naturapolis, dan betaalt u de behandeling voor een groot deel zelf. U krijgt een klein bedrag van de verzekeraar terug, afhankelijk van uw polis.

Als wij geen contract met uw verzekeraar hebben en u heeft een restitutiepolis, dan kunt u het bedrag bij uw verzekeraar declareren volgens het restitutiesysteem. Ook dan bent u het eigen risico verschuldigd. U krijgt niet altijd 100% terug, maar wel een deel van de kosten. Het exacte bedrag is afhankelijk van uw polis.

Tarieven

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) hanteert de praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven gb-ggz 2019.

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) hanteert de praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven g-ggz 2019.

Tarief OVP niet-basispakketzorg Consult

Het maximumtarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: € 105,25 per sessie.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Voorwaarden en tarief no-show / annuleren afspraak

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, dient u deze minimaal 1 werkdag van tevoren af te zeggen. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen. U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen of u kunt een e-mail sturen naar info@praktijkvoorpsychiatrie.com.

Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste 1 werkdag van te voren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt € 50 in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.